Statuten

Een afschrift van de Akte van Oprichting is op te vragen via de contactpagina, of via de Kamer van Koophandel.

KVK: 73098736